copia de II Edició del Curs de redacció d’articles de recerca en anglès

La construcció de frases

La construcció de frases

Redacció d’articles de recerca en anglès
Writing Research Articles in English

Docent: John Bates, coordinador del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili.

Presentació:
Avui en dia els investigadors de qualsevol especialitat científica sovint han d’escriure en anglès si volen superar els àmbits més locals i difondre els resultats de la seva recerca. Amb aquest curs es pretén donar suport als investigadors, dotant-los de recursos perquè puguin ser més autònoms i més autocrítics a l’hora de redactar els seus articles en llengua anglesa.
 

Continguts:

  1. Breu resum de l’evolució històrica de l’article científic
  2. L’organització d’un article de recerca: el contingut i els apartats segons el format estàndard (IMRAD)
  3. El procés de peer review
  4. Les errades gramaticals i semàntiques més usuals dels catalanoparlants i castellanoparlants
  5. Els aspectes estilístics per a una redacció clara:

&bull

INFORMACIO IMPORTANT