“Formacions flaix” de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya

rs=en-us&amp

rs=en-us&amp

Us oferim una sèrie de formacions de curta durada, amb l'objectiu d'introduir-vos en l'ús dels serveis i els recursos bibliogràfics que són accessibles des de la Biblioteca Virtual (BV). El format d'aquestes sessions serà introductori, on s'exposaran els principals aspectes del tema que es tracti, la durada de cada sessió serà de com a màxim 1 hora i es realitzaran a través de la plataforma

Teams.
" target="_self">

INFORMACIO IMPORTANT