Busca el professional

Cerca avanzada

Jordi Solé Ollé

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-0525-6713