Busca el professional

Cerca avanzada

Mireia Feliu Masgoret

Autoimmunitat, Infecció i Trombosi (GRAIÏT)

Membre clínic

Nutrició i metabolisme

Metgessa adjunta del Servei Medicina Interna. Tromboembòlia. Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR).