MÉS INFORMACIÓ

IC19_22 TÈCNIC DE SUPORT A LA RECERCA EN PROJECTES INTERNACIONALS (AMPLIACIÓ PERIODE EXTRAORDINARI)

29/06/2022

Descripció del treball

TÈCNIC DE SUPORT A LA RECERCA EN PROJECTES INTERNACIONALS (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, PARC european project)

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

 

Destinada a una persona que adquirirà experiència laboral en la gestió de la recerca a nivell internacional. La persona escollida s’incorporarà a la Unitat de Projectes Internacionals i haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 

 • Ser punt de contacte de la nostra comunitat investigadora, col·laboradors i Comissió Europea per a consultes sobre l’administració de subvencions.
 • Supervisar el progrés del projecte i establir terminis
 • Resoldre els problemes que sorgeixin

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau Universitari, preferentment en àrea tècnica (Química, Biologia, Medicina o similar)

 

REQUISITS

 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.
 • Competències en anglès oral i escrit (nivell mínim B2 acreditable)
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office)

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.
 • Coneixements de gestió de projectes
 • Capacitat per identificar i resoldre problemes.
 • Es valoraran positivament coneixements especifics de química i un nivel superior d’anglès al minim requerit.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó.

 

El Departament de Recruitment rebrà la documentació enviada pels candidats i la codificarà. El Departament de Recruitment identificarà els CVs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Alba Martí (Cap de l’Unitat de Projectes Internacionals)
 • Vocal 1: Joana Díaz. (Unitat de Projectes Internacionals)
 • Vocal 2: Marta Valls (Gestió Econòmica)

Suplents:

 • President: Elisabet Galve (Directora de l’Oficina Técnica)
 • Vocal 1: Neus Rodríguez (Gestió Projectes Nacionals)
 • Vocal 2: Elisabet Serralvo (Gestió Econòmica)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs a través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic19_22-tecnic-de-suport-a-la-recerca-en-projectes-internacionals/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 29/06/2022 a les 08:00

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Oficina IISPV (Hospital Universitari Sant Joan de Reus/Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (10 mesos).
 • Retribució: 20.363,34 € bruts (Corresponents a 10 mesos)
 • Incorporació: Juny 2022