MÉS INFORMACIÓ

IC01_22 TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ DE COMUNICACIÓ.

28/01/2022

Descripció del treball

La unitat de Comunicació de l’IISPV:

 1. Gestiona la imatge de l’Institut,
 2. Elabora, executa i coordina l’estratègia de comunicació aprovada en el Pla de Comunicació.
 3. Elabora continguts d’atenció a l’usuari. Així mateix, participa en el desenvolupament dels projectes web i de comunicació digital.

La unitat està adscrita funcionalment a la direcció i gerència de l’IISPV i en estreta relació amb la resta d’unitats de l’institut.

La persona escollida haurà de desenvolupar, principalment aquestes tasques:

 • Redacció, revisió i elaboració de continguts (web, campanyes email màrqueting, catàlegs, etc).
 • Edició i manteniment del continguts web i xarxes socials.
 • Renovar els webs existents, d’acord amb els criteris tècnics, d’estil i d’imatge institucionals, i elaborar si s’escau, nous webs.
 • Millorar la usabilitat, l’accessibilitat i la garantia de la qualitat dels portals web.
 • Campanyes d’ email màrqueting, creació, gestió i seguiment
 • Gestió de la imatge institucional.
 • Disseny gràfic i imatge dels materials per la promoció general i específica.
 • Coordinació de portals
 • Detecció i avaluació de millores potencials al web.
 • Col·laboració amb proveïdors externs en el desenvolupament de les funcions.
 • Redacció del pla de comunicació de l’institut, execució del pla de comunicació i de les estratègies comunicatives institucionals de l’àmbit d’actuació.
 • Contribuir al desenvolupament de les eines i aplicacions informàtiques institucionals pròpies de l’àmbit d’actuació.
 • Usar, mantenir i millorar els sistemes de gestió de processos i tasques, així com d’organització de la informació.
 • Desenvolupament d’una estratègia de captació de fons públics i privats.
 • Diseny i implementació de campanyes i accions de mecenatge per a la captació de fons públics i privats institucionals i per a grups de recerca.
 • Establiment de sistemes de mesura de l’èxit del mecenatge i impacte del pla de comunicació de l’Institut
 • Organització d’actes institucionals i promocionals
 • Altres funcions assignades per Direcció i Gerència vinculades a l’àmbit d’actuació.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Formació mínima universitària de grau (diplomatura o grau), en l’àmbit de la comunicació.
 • Formació complementària relacionada amb l’àmbit de la comunicació, en general, i amb l’àmbit de la comunicació digital, disseny gràfic, i/o el màrqueting i la publicitat i/o comunicació audiovisual, o similar, en particular.

 

REQUISITS

 • Redacció de textos corporatius, institucionals, de promoció i captació orientats al web i a les campanyes digitals.
 • Excel·lents competències comunicatives.
 • Nivell alt (nadiu o acreditat) d’expressió oral i escrita en català i castellà.
 • Nivell d’expressió oral i escrita d’anglès, (minim nivel B2 o similar acreditable)
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office) especialment Excel i Power Point, nivell avançat.
 • Experiència mínima de 3 anys demostrable en l’àmbit la comunicació i la comunicació digital, en particular, així com en màrqueting.
 • Competència i experiència amb sistemes de gestió de continguts web (CMS). Es valorarà positivament l’experiència amb CMS corporatius: Houdini, WordPress, Liferay…
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

ES VALORARÀ

 • Habilitat per a les relacions personals.
 • Domini de Photoshop, Indesign, Illustrator o programes similars
 • Formació complementària
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats.
 • Coneixements de SEO, optimització i posicionament als cercadors.
 • Coneixements d’HTML 5 i CSS 3.
 • Coneixements en gestió de CRM.
 • Domini de conceptes web bàsics (servidor, enllaç, redirecció, fil d’Ariadna, error 404…).
 • Nocions de disseny web i disseny adaptatiu (responsive).
 • Nocions de tecnologia i qüestions tècniques relacionades amb el funcionament d’un web.
 • Interès i cura per la llengua, i pulcritud en la correcció lingüística.
 • Versatilitat per adaptar el to i el missatge al públic i als objectius.
 • Competència en la traducció de textos escrits, en especial català-castellà i Català-anglès.
 • Domini avançat d’internet i coneixement de les noves tendències a la xarxa i els nous formats comunicatius.
 • Coneixement d’eines específiques utilitzades en la gestió de projectes web: InVision, Basecamp… o similars.
 • Altres aplicacions i eines digitals utilitzades en el món de la comunicació i la comunicació digital, en particular.
 • Experiència prèvia en projectes similars.
 • Domini avançat d’internet i coneixement de les noves tendències a la xarxa i els nous formats comunicatius.
 • Coneixement d’eines de planificació de projectes i tasques: JIRA, etc.
 • Capacitat d’identificació i de resolució de problemes i reptes.
 • Nocions sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades, de galetes (cookies), sobre els drets d’imatge i els drets d’autor.
 • Experiencia previa en fundraising.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV: Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 40 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum una carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 20 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 30 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i prova escrita

 • Entrevista personal (entrevista). Amb una puntuació màxima de 40 punts.

 

Ítems 40
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Dra Elisabet Vilella. (Direcció)
 • Vocal 1: David Martín. (Recursos Humans)
 • Vocal 2: Ivan Rodón. (Tècnic d’àrea)
 • Vocal 3: Jordi Duch. (Tècnic d’àrea)

SUPLENTS:

 • President/a: Dr. Joan Vendrell. (Direcció)
 • Vocal 1: Ana Méndez. (Recursos Humans)
 • Vocal 2: Montse Cartanyà. (Tècnic d’àrea)
 • Vocal 3: Jordi Cubells. (Tècnic d’àrea)

 

CANDIDATURES 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 28/01/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Qualsevol de les seus de l’IISPV (Principalment, HUSJ de Reus, HUJ23 de Tarragona, Facultat de Medicina de Reus)
 • Contracte: Indefinit.
 • Categoria: Grup 2
 • Retribució: 27.404,02 € anuals bruts
 • Incorporació aproximada: segona quinzena de febrer de 2022