MÉS INFORMACIÓ

IC05_23 TÈCNIC RECERCA EN PATOLOGIA ONCOLÒGICA I BIOINFORMÀTICA (PRIMERA EXPERIÈNCIA) – PRÒRROGA

12/02/2023

Descripció del treball

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

 L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La salut i la qualitat de vida dels pacients és un dels sectors tractors de la nostra societat. És evident que en els darrers anys s’està produint una transició digital en diversos camps de la medicina com la radiologia, la patologia i en l’elaboració de models de predicció mitjançant tècniques estadístiques i intel·ligència artificial.

El nostre grup està focalitzat en l’anàlisi d’imatges digitals mitjançant procediments informàtics i actualment hem iniciat també la línia d’intel·ligència artificial tant per l’anàlisi d’imatges com per realitzar models de predicció de recaiguda per metàstasis a distància de les pacients amb càncer de mama. Per tant el candidat a contractar haurà de realitzar les següents tasques:

 1. Analitzar imatges digitals radiològiques mitjançant tècniques clàssiques d’image processing i també amb metodologies d’intel·ligència artificial.
 2. Digitalització de portaobjectes histològics.
 3. Anàlisi d’imatges histològiques digitals mitjançant tècniques clàssiques d’image processing i també amb metodologies d’intel·ligència artificial.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en l’àmbit de les ciències de la vida, grau en informàtica o grau en física
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Competència i experiència amb programació en l’àmbit biomèdic, gestió de bases de dades i coneixements en anàlisis estadístics amb SPSS, R, Stata o similar.
 • Experiència amb bioinformática i intel·ligència artificial
 • Experiència en programació amb intel·ligència artificial en l’àmbit biomèdic

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Carlos López (Investigador postdoctoral)
 • Vocal 1: Marylène Lejeune. (Investigadora postdoctoral)
 • Vocal 2: Esther Sauras (Investigadora predoctoral)

SUPLENTS:

 • President: Laia Reverté (Investigadora postdoctoral)
 • Vocal 1: Ramon Bosch (Investigador postdoctoral)
 • Vocal 2: Noèlia Gallardo (Investigadora predoctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic05_23-tecnic-recerca-en-patologia-oncologica-i-bioinformatica-primera-experiencia/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 12/03/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023