1ª CRIDA d’Innovació 2023 

CIMTI

Objecte

El CIMTI obre la convocatòria de la 1ª CRIDA d’Innovació 2023 per donar suport i impulsar projectes innovadors, d’abast internacional i d’alt impacte en l’àmbit dels dispositius mèdic-tecnològics, diagnòstic in-vitro i salut digital, per tal que arribin a la ciutadania.

Els projectes seleccionats passaran a formar part del Programa Impacte del CIMTI, un programa de suport personalitzat segons les necessitats i estat de desenvolupament del projecte que contribueix a la seva maduració i conseqüent implementació al sistema sanitari i social català. Des del Programa Impacte oferim serveis en regulatòria, clínica, tecnologia, mercat i negoci, comunicació i finançament, valorats amb un màxim de 85.000 euros.

Quines propostes poden participar?
La Crida d’Innovació CIMTI està orientada a propostes amb equips multidisciplinaris que ofereixen solucions innovadores de base tecnològica en l’àmbit sanitari i social com ara tecnologies mèdiques, diagnòstics in vitro, i salut i medicina digitals. Aquestes propostes poden provenir de les entitats SISCAT, centres CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

Presenta la teva proposta abans del 5 d’abril. Només s’acceptaran les sol·licituds enviades a través de la plataforma Open Water.

Quins requisits s’han de complir?
  • Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció i prevenció de la salut, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025.
  • Tipus de solució: la solució proposada ha de ser una solució innovadora de base tecnològica emmarcada dins d’una d’aquestes categories: tecnologies mèdiques, diagnòstics in vitro o salut i medicina digital.
  • Estat de la solució: la proposta ha d’estar com a mínim en fase de Prova de Concepte (Fase del Cicle d’Innovació en Salut ≥ 3) i, com a màxim, en fase de Prova de Valor (Fase del Cicle d’Innovació en Salut = 5).
  • Territorialitat: la proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i ser escalable.
    Equip promotor: ha d’estar format per, com a mínim, dues persones amb una dedicació conjunta dels membres de l’equip igual o superior a una jornada complerta (FTE = Full time equivalent) (Ex: 2 persones al 50%). En els casos en què l’equip del projecte estigui format per més de dues persones, la persona responsable del projecte haurà de tenir una dedicació igual o superior al 50%.
  • Finançament: la viabilitat del projecte en el moment de presentar-se no pot dependre exclusivament de finançament. Per tant, aquelles propostes que depenguin exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament seran excloses.
  • Serveis CIMTI: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seu programa de suport, el Programa Impacte.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: