Una enquesta revela la preocupació de les persones amb malaltia mental de transmetre la malaltia a la descendència

Una enquesta realitzada pel Grup de Treball de Genètica del Grup Pere Mata ha revelat que més del 25 per cent de les persones amb malaltia mental han manifestat als professionals de salut mental un grau de preocupació alt o molt alt per transmetre la malaltia a la seva descendència. D'entre els diferents grups diagnòstics sobre els que s'ha preguntant als professionals, les persones que pateixen esquizofrènia són les que manifesten una major preocupació per la possible transmissió de la malaltia.

Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta sobre genètica i malalties mentals que ha realitzat el Grup Pere Mata entre professionals de salut mental i pacients i familiars del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels afectats i dels professionals sobre la genètica de les malalties mentals i valorar-ne la demanda.

Tant els professionals com els afectats consideren majoritàriament que les malalties mentals tenen una base genètica, i també en els dos casos han valorat majoritàriament que seria útil disposar d'una unitat d'assessorament genètic, tot i que les persones afectades ho valoren en un percentatge més elevat que els professionals de la salut mental.

Una altra dada que destaca de l'enquesta és que més de la meitat dels professionals reconeixen que no tenen formació en genètica o tenen una formació molt baixa. A més, també reconeixen que els pacients i els familiars els plantegen amb molta freqüència preguntes sobre la genètica de la malaltia mental que els afecta.

L'enquesta es va plantejar a 723 professionals, dels quals van contestar un 21 per cent, i es van repartir 1500 enquestes per a usuaris i familiars dels quals van contestar un 64 per cent, que representen un 11 per cent de la població atesa.  

Els resultats d'aquest treball s'han presentat durant la jornada "Consell i diagnòstic genètic en psiquiatria" que ha tingut lloc el 27 d'octubre a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, en la que també s'han tractat diverses qüestions relacionades amb les malalties mentals, la discapacitat i la genètica, així com el seu impacte en pacients i professionals. Hi ha pres part en les diferents ponències i tallers reconeguts professionals del Centro de Investigaciones en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), del Centro de Investigaciones en Red de Salud Mental (CIBERSAM), de l'Institut Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

INFORMACIO IMPORTANT