Participa a la BIO amb la BioRegió de Catalunya: visibilitat i partnering amb les millors condicions econòmiques

INFORMACIO IMPORTANT