Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes

L'informe analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement, i esdevé una eina per a la quantificació i l'estudi de l'evolució del nostre sistema. Destaca l'impacte de les publicacions de les universitats públiques catalanes (un 33% superior a la mitjana mundial). També s'observa un canvi de tendència a l'alça, respecte el període 2009-2013, en el finançament públic de la recerca i en la captació de fons competitius per part de les universitats públiques catalanes. En canvi, en relació a la transferència de coneixement, destaca la caiguda en la creació d'empreses spin-off i un lleuger descens en les peticions de patents. L'informe inclou un monogràfic dedicat a l'emprenedoria universitària. Es conclou que les universitats han de tenir la innovació com a una prioritat si volen transformar la societat i l'economia del país.

Descarrega'l

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments