5a Jornada de Recerca de l’ICS, ponència de la Dra. Elisabet Vilella nvestigadora responsable del Grup d’investigació en psiquiatria de l’Institut Pere Mata i IISPV

Verdana&quot

Verdana&quot

font-family:&quot

sans-serif" index=3&

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona