MÁS INFORMACIÓN

IC60_23 PRÒRROGA – TÈCNIC DE SUPORT DE MECENATGE

07/11/2023

Descripción del trabajo

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

La persona escollida dependrà de la Gerència de l’Institut i haurà de donar
suport en les següents funcions i activitats:
• Redacció del Pla de mecenatge de la institució, execució i seguiment.
• Disseny, implantació i desenvolupament de l’estratègia de captació de
fons de mecenatge (donacions, patrocinis, campanyes…).
• Organització d’events i activitats dirigides a la captació de fons.
• Establir relacions amb empreses privades i del sector públic: cerca,
fidelització i seguiment.
• Disseny i seguiment de campanyes de comunicació i mecenatge amb
la societat.
• Enfortir els canals actuals de captació i desenvolupar-ne de nous.
• Elaboració i redacció de projectes de patrocini i captació de fons.
• Suport als grups de recerca per portar a terme iniciatives de
fundraising.
• Redacció de materials.
• Relació constant amb la unitat de comunicació.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

• Titulació Universitària en Màrqueting, Periodisme, Comunicació,
Ciències Polítiques, Sociologia o relacionada.
• Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

 

REQUISITS

• Experiència amb campanyes de mecenatge i/o publicitat (televisió,
radio, prensa…)
• Excel·lents habilitats en relacions i comunicacions
• Coneixements d’eines informàtiques de disseny, imatge,
comunicació, difusió…
• Coneixements en màrqueting i/o disseny gràfic
• Coneixements de google ads, xarxes socials…
• Excel·lent nivell d’expressió oral i escrita amb català i castellà

 

ES VALORARÀ

• Coneixements d’anglès
• Dinamisme, proactivitat i creativitat
• Compromís i motivació
• Orientació a resultats

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

▪ Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons
perfil i requisits.
▪ Valoració del CV: Valoració dels currículums fins a una puntuació
màxima de 30 punts.
▪ Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum carta de
motivació amb una llargada màxima de 2500 caràcters amb espais.
Amb una puntuació màxima de 5 punts.
Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una
puntuació mínima de 25 punts en la suma de puntuacions de la
valoració del currículum i carta de motivació.
▪ Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 40 punts.
▪ Prova simulació cas real: Prova presencial amb la simulació d’un
cas real. Amb una puntuació màxima de 25 punts.

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

▪ President/a: Francesc López
▪ Vocal 1: Elisabet Galve
▪ Vocal 2: Lluís Gallart

 

SUPLENTS:

▪ President/a: Joan Vendrell
▪ Vocal 1: Elisabet Vilella
▪ Vocal 2: Cristina Aluja

 

CANDIDATURES

▪ El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat
personal
▪ Només s’acceptarà el CV i la Carta de Motivació rebuts a través de
la web de l’IISPV tarà el CV i la Carta de Motivació rebuts a través de
la web de l’IISPV tarà el CV i la Carta de Motivació rebuts a través de
la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/treballa-ambnosaltres/

Per qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb
recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 7/11/2023

 

COMUNICACIONS

Atès que cap persona ha superat la convocatòria IC60_23, s’obre un període
de pròrroga fins al 7 de novembre de 2023.
L’IISPV informarà als candidats/es si han estat admesos o exclosos per
accedir a l’entrevista i a la prova.

 

Condiciones laborales

  • Tipus de jornada: completa
  • Lloc físic de treball: IISPV (principalement Reus/Tarragona)
  • Contracte: Indefinit
  • Retribució: 21.719 € anuals bruts fixes més variable segons
    objectius.
  • Incorporació immediata

Descargables