MORE INFO

IC45_22 INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN INFORMÀTICA, BIOINFORMÀTICA, ENGINYERIA BIOMÈDICA, DADES ÒMIQUES, MACHINE LEARNING, BIG DATA, LLENGUATGE NATURAL O SIMILAR(PROGRAMA INVESTIGO)

13/11/2022

Job description

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La Plataforma Metabolòmica (PM), creada l’any 2007, és una infraestructura de recerca  conjunta entre el CIBERDEM i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a la prestació de serveis tecnològics en l’àmbit de la metabolòmica. La PM forma també part de l’IISPV. L’objectiu principal és treballar com un laboratori integrat pels grups CIBERDEM, dels centres CIBER i de l’IISPV, ajudant-los a dissenyar els experiments de metabolòmica, realitzar-ne els experiments, processar les dades i avaluar-ne els resultats.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques, emmarcades dintre dels projectes MinEth (mineria de textos i dades) i TargetML (Machine learning de dades metabolòmiques):

 • Desenvolupament d’algoritmes de Machine Learning aplicats a mineria de dades i textos de recerca biomèdica. Inicialment aplicat al reportatge del comitè ètic en metabolòmica.
 • Descàrrega i curat manual de la base de dades per la creació dels models en mineria de dades.
 • Desenvolupament d’algoritmes de Deep Learning aplicats a dades d’anàlisis dirigits en la recerca de nous biomarcadors de càncer.
 • Desenvolupament de software en llenguatges específics (CUDA, C++, PYTHON, R) de rutines de Machine learning computacionalment eficients.
 • Comparació dels algoritmes creats amb els ja existents.
 • Resum dels resultats i preparació de manuscrits científics.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Doctorat en l’àmbit de l’anàlisis de dades òmiques
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap mena d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Dra. Raquel Cumeras (Investigadora Sènior)
 • Vocal 1: Dr. Joan Borràs (Responsable de grup)
 • Vocal 2: Sr. Joan Badia (Bioinformàtic)

Suplents:

 • President: Dra. Mariona Vinaixa (Investigadora Plataforma Metabolòmica)
 • Vocal 1: Dr. Josep Gumà (Responsable de grup)
 • Vocal 2: Prof. Jesús Brezmes (Investigador Sènior)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic45_22-investigador-a-postdoctoral-en-lambit-de-lanalisis-de-dades-omiques/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 31/10/2022

 

COMUNICACIONS

Atès que no s’ha rebut cap candidatura en el període extraordinari es torna a ampliar el període de recepció de CV fins el 31/10/2022.

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Labor conditions

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Lab 242, Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctricai Automàtica (DEEEA), URV – Campus Sescelades
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04 €
 • Incorporació: Desembre 2022