MORE INFO

IC34_22 ADMINISTRATIU/VA DE LA UNITAT DE RECERCA EN LÍPIDS I ARTERIOSCLEROSI URLA/UVASMET

12/08/2022

Job description

La Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA) està adscrita funcionalment a l’IISPV i en estreta relació amb la resta d’unitats de l’institut.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 • Tasques administratives de la URLA i UVASMET
 • Gestió de comandes.
 • Manteniment dels CV del grup
 • Tasques de Data Manager en assaigs clínics i altres tasques pròpies de la funció administrativa.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Formació en Administració i/o Secretaria.
 • Formació en Ofimàtica i tasques de secretaria.

 

REQUISITS

 • Competència i experiència en documentació i bases de dades.
 • Experiència en el control de registres.
 • Excel·lents competències comunicatives.
 • Nivell alt (nadiu o acreditat) d’expressió oral i escrita en català i castellà.
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office) especialment Excel i Power Point, nivell avançat.
 • Experiència profesional en l’àmbit mínim de 2 anys demostrables.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència en llocs de treball similars en l’àmbit de la Medicina
 • Experiència en tasques administratives.
 • Es valorarà nivell d’expressió oral i escrita d’anglès.
 • Experiència en ofimàtica.
 • Experiència en el maneig de bases de dades.
 • Nivell alt en coneixements idiomàtics.
 • Coneixements de facturació i gestió de comandes.
 • Capacitat de comunicació interpersonal i de treball en equip.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 40 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 20 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 40 punts en els ítems previs.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 40 punts.
Ítems 40
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Lluís Masana Marín. Cap de la Unitat
 • Vocal 1: Núria Plana. Doctora
 • Vocal 2: Daiana Ibarretxe. Doctora
 • Vocal 3: Natàlia Andreychuk. Doctora

SUPLENTS:

 • President/a: Josep Ribalta. (Investigador Principal)
 • Vocal 1: Josefa Girona. (Investigadora Principal)
 • Vocal 2: Montse Guardiola. (Investigadora principal)
 • Vocal 3: Roser Rosales. (Tècnica Lab.)

 

CANDIDATURES 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal
 • Enviar el CV i la Carta de Motivació a través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic34_22-administratiu-va-de-la-unitat-de-recerca-en-lipids-i-arteriosclerosi-urla-uvasmet/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 12/08/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Labor conditions

 • Tipus de jornada: 25 hores setmanals
 • Lloc físic de treball: HUSJ i Facultat de Medicina de Reus
 • Contracte: Indefinit d’activitats científico-tècniques
 • Retribució: 11.250 € anuals bruts
 • Incorporació aproximada: Setembre de 2022