MORE INFO

IC29_23 TÈCNIC A LA UNITAT DE RECERCA BIOMÈDICA (PRIMERA EXPERIÈNCIA) – PRÒRROGA

23/02/2023

Job description

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La Unitat de Recerca Biomèdica forma part de l’IISPV, la Universitat Rovira i Virgili i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Les línies de recerca vigents se centren en estudiar la interconnexió entre el metabolisme, l’oxidació i la inflamació en malalties no transmissibles com son el càncer, la malaltia del fetge gras i l’obesitat.

La persona candidata formarà part de l’equip de tècnics que treballem dins del laboratori. En els darrers anys, hem aconseguit subvencionar diversos projectes que tenen per objectius estudiar les malalties hepàtiques associades a l’obesitat i el càncer. Comptem amb una gran nombre de mostres que ens han proporcionat els pacients, i mitjançant el seu anàlisi dins del laboratori, generem una quantitat de dades enorme que no es pot analitzar amb tècniques d’estadística convencional. La persona candidata col·laborarà en l’optimització de les tècniques de laboratori ja implementades i en implementar-ne de noves, i en el desenvolupament d’eines bioinformàtiques per a facilitar la comprensió dels resultats obtinguts després de les anàlisis del laboratori. Amb el compliment d’aquests objectius, la persona candidata també podrà adquirir coneixements per a la comunicació oral i escrita en l’àmbit científic i de la divulgació dels resultats a la societat.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en biologia, bioquímica, bioinformàtica o ciències de la salut
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.
 • Experiència en el processament i maneig de mostres humanes, en cultius cel·lulars i en l’anàlisi de dades mitjançant els llenguatges R i/o Python.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Dr. Jorge Joven (Director de la Unitat de Recerca Biomèdica)
 • Vocal 1: Helena Castañé (Tècnic laboratori predoctoral)
 • Vocal 2: Andrea Jiménez-Franco (Tècnic laboratori predoctoral)

Suplents:

 • President: Dr. Jordi Camps (Coordinador de la Unitat de Recerca Biomèdica)
 • Vocal 1: Cristian Martínez-Navidad (Tècnic laboratori)
 • Vocal 2: Dra. Anna Hernández-Aguilera (Investigadora post-doctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 23/03/2023

 

COMUNICACIONS

 

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

 

Labor conditions

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Laboratoris de Recerca de l’IISPV a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023