MORE INFO

IC23_23 TÈCNIC PEL GRUP DE RECERCA EN OFTALMOLOGIA (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

09/02/2023

Job description

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions publiqúes” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El Grup de Recerca Oftalmològica – Retriprogram – s’adjunta funcionalment al Departament d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) amb una estreta relació amb altres grups de recerca com l’ITAKA (Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition) i DIAMET (Diabetes and metabolic associated diseases).

La persona sel·leccionada realitzarà les següents tasques:

 • Anàlisi i millora de sistemes basats en intel·ligència artificial
 • Analisis d’imatge de fons d’ull.
 • Recolecció i processament de dades. Big data

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en biomedicina o similar
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència en utilització d’algoritmes de IA
 • Coneixements en oftalmologia i en especial retinopatia diabètica i altres malaties de la retina
 • Coneixements en epidemiologia
 • Coneixements de programació en Java, Python i R
 • Nivell B2 d’anglès
 • Nivell C1 de català
 • Bon nivell de castellà llegit, parlat i escrit

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Pere Romero Aroca. (IP grup oftalmologia IISPV, Professor titular d’Oftalmologia URV, Cap de servei Oftalmologia HUSJ)
 • Vocal 1: Aida Valls. (IP grup ITAKA, Titular d’Universitat al Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques URV)
 • Vocal 2: Marc Baget Bernaldiz (IC grup oftalmologia IISPV, Professor associat oftalmologia URV, Adjunt oftalmologia HUSJ)

Suplents:

 • Presidenta: Isabel Méndez Marin (IC grup oftalmologia IISPV, Professor associat oftalmologia URV, Cap Clínic oftalmologia HUSJ)
 • Vocal 1: Esther Santos Blanco (IC I grup oftalmologia IISPV, Adjunt oftalmologia HUSJ)
 • Vocal 2: Raul Navarro Gil (IC grup oftalmologia IISPV, Adjunt oftalmologia HUSJ)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic23_23-tecnic-pel-grup-de-recerca-en-oftalmologia-primera-experiencia/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 09/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Labor conditions

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Laboratoris IISPV Reus (HUSJR), Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (URV)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023