MORE INFO

IC18_22 TÈCNIC DE SUPORT A LA RECERCA EN PROJECTES NACIONALS

09/06/2022

Job description

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

 

Destinada a una persona que adquirirà experiència laboral en la gestió de la recerca a nivell nacional. La persona escollida s’incorporarà a la Unitat de Projectes Nacionals i haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 

 • Suport als investigadors durant la sol·licitud de l’ajut nacional (garantir el compliment dels requisits de l’organ finançador, comprovació de les memòries econòmiques, presentar projecte.
 • Fer de punt de contacte amb tots els investigadors interessats en presentar propostes.
 • Manteniment d’informació de les convocatòries a nivell nacional.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Formació universitària de grau en Economia, Administració i Direcció d’Empresa o similar.

 

REQUISITS

 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Nivell B2 d’expressió oral i escrita d’anglès.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó.

El Departament de Recruitment rebrà la documentació enviada pels candidats i la codificarà. El Departament de Recruitment identificarà els CVs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Elisabet Galve. (Directora de l’Oficina Técnica)
 • Vocal 1: Neus Rodríguez. (Gestió de Projectes Nacionals)
 • Vocal 2: Elisabet Serralvo (Gestió Econòmica)

Suplents:

 • President: David Martín (Gerent)
 • Vocal 1: Marta Valls (Gestió Econòmica)
 • Vocal 2: Alba Martí (Unitat de Projectes Internacionals)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic18_22-tecnic-de-suport-a-la-recerca-en-projectes-nacionals/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 09/06/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Labor conditions

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Oficina IISPV (Hospital Universitari Sant Joan de Reus/Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (10 mesos).
 • Retribució: 20.363,34 € bruts (Corresponents a 10 mesos)
 • Incorporació: Juny 2022