Protecció de dades – modul bàsic

INSCRIPCIONS TANCADES

L’Institut d’Investigació Sanitaria Pere Virgili – IISPV junt amb l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació TICSALUT presenten la formació online en protecció de dades – Mòdul Bàsic.

L’objectiu d’aquest curs (Mòdul Bàsic) consisteix en conèixer els aspectes essencials i els conceptes clau del dret a la protecció de dades personals, prenent com a referència bàsica el Reglament (UE) 2016/679, conegut com Reglament general de protecció de dades (RGPD), complementat per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). En aquest sentit, en línies generals, el contingut del Mòdul Bàsic reuneix l’estudi dels aspectes bàsics i conceptes clau de la regulació del dret a la protecció de dades, els principis exigits pel RGPD per a cada tractament de dades personals, els deures i obligacions que estableix la normativa de protecció de dades, així com, els drets que es reconeixen a les persones físiques en relació amb el tractament de les seves dades personals, i el règim sancionador previst en la normativa aplicable.

El curs és online i de caràcter gratuït. S’inicia el 15 de novembre i finalitza el dia 29 de novembre del 2021 (15 dies naturals). S’estima una dedicació de entre 4 i 5 hores en total per a cada usuari i no hi ha horaris establerts (cada usuari podrà accedir al seu compte i cursar-lo quan millor li sembli, dins dels 15 dies establerts).

La inscripció al curs estarà oberta fins el dia 09 de novembre de 2021

 

IMPORTANT INFORMATION

Cursos

  • 15/11/2021 fins el 29/11/21
  • ONLINE I GRATUïT
Add to your agenda