Jornada d’actualització en càncer de pulmó no microcític

Càncer de Pulmó no microcític

En el nostre medi, el càncer de pulmó és la segona neoplàsia més freqüent en els homes, després del càncer de pròstata. Tot i així, les morts per càncer de pulmó en els homes són cinc vegades més que les causades pel càncer de pròstata. Degut a l’increment de l’hàbit tabàquic en dones, les xifres d’incidència de càncer de pulmó també estan augmentant en aquest grup de població.

Probablement hi ha pocs tumors en els que els avenços terapèutics hagin estat tan ostensibles en els darrers cinc anys. El coneixement de la biologia de la malaltia i el descobriment d’alteracions genètiques específiques de determinats subtipus de càncer de pulmó han possibilitat la síntesi de fàrmacs dirigits a aquestes mutacions. Actualment és possible, només amb una mostra de sang, conèixer si un pacient respondrà a un fàrmac determinat i, fins i tot, saber si la falta de resposta a un medicament és deguda a una mutació de resistència adquirida pel propi tumor, i que pot ser eludida amb l’administració un nou fàrmac.

La immunoteràpia, un dels avenços conceptuals més importants en el camp de l’oncologia en la darrera dècada, ha trobat en el càncer de pulmó un ampli ventall de possibilitats. Una modalitat terapèutica que, en un principi, estava limitada a la malaltia avançada (tot i que amb molt bons resultats), actualment també ha demostrat el seu benefici com a tractament neoadjuvant a la cirurgia.

Càncer de Pulmó no microcític

En aquesta jornada comptarem amb especialistes de primer nivell que ens oferiran una actualització sobre aquesta patologia tan freqüent i que ha presentat tants canvis en el seu maneig en els darrers anys.

IMPORTANT INFORMATION

  • 15 de desembre de 2022, de 15h a 18h
  • Aquest esdeveniment es realitzarà per videoconferència en directe i presencial, Reus
Add to your agenda