Introducció a l’estadística en R (pràctic/nivell avançat)

Temari:

1. Repàs introducció a R: instal·lació, utilització d’RStudio i Markdown.

2. Importació de fitxers: csv, excels, spss, etc.

3. Manipulació bàsica de dades.

4. Iteracions: loops i condicionals. 

5. Manipulació de dades nivell mitjà: comandes “melt”, “cast” i “reshape”.

6. Anàlisis estadístics nivel mitjà: proves d’hipòtesi i regressions lineals i logístiques.

7. Elaboració de gràfics: ggplot2

8. Elaboració d’informes: Markdown nivell mitjà.

Per aquest curs es recomana tenir nocions bàsiques d’R i d’estadística. 

El curs serà principalment pràctic i si voleu portar alguna base de dades amb la qual voleu treballar, podreu aplicar les nocions en la vostra pròpia base de dades. 

Temari:

1. Repàs introducció a R: instal·lació, utilització d'RStudio i Markdown.

2. Importació de fitxers: csv, excels, spss, etc.

3. Manipulació bàsica de dades.

4. Iteracions: loops i condicionals. 

5. Manipulació de dades nivell mitjà: comandes "melt", "cast" i "reshape".

6. Anàlisis estadístics nivel mitjà: proves d'hipòtesi i regressions lineals i logístiques.

7. Elaboració de gràfics: ggplot2

8. Elaboració d'informes: Markdown nivell mitjà.

Per aquest curs es recomana tenir nocions bàsiques d'R i d'estadística. 

El curs serà principalment pràctic i si voleu portar alguna base de dades amb la qual voleu treballar, podreu aplicar les nocions en la vostra pròpia base de dades. 

IMPORTANT INFORMATION

Cursos

  • 10,11,17 i 18 de juny de 2019 de 15h a 19h
  • Unitat Docent de l'Hospital U. Joan XXIII de Tarragona