1a Jornada de Genòmica Clínica i Medicina Personalitzada

Introduir-nos en el camp de la genòmica clínica per entendre les possibilitats que ofereix aquesta disciplina i com està canviant la manera d’atendre els pacients. Aquesta jornada també vol donar a conèixer les aplicacions de la genètica en l’estudi i el diagnòstic de malalties cardiovasculars, oncològiques, neurològiques o psiquiàtriques.
Comprendrem i debatrem els reptes socials i ètics que pot generar la medicina personalitzada.
En aquesta primera sessió es vol fer un reconeixement a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu que, amb el seu suport, ha fet possible que la demarcació de Girona disposi d’un nou Laboratori de Diagnòstic Molecular dotat amb tecnologia d’anàlisi genètica de darrera generació. Un nou equipament que ha de permetre donar resposta a les necessitats dels pacients del territori, que podran disposar del diagnòstic més precís i del tractament més personalitzat que la seva malaltia requereixi.

Trueta, Hospital de Girona

Inscripcions

IMPORTANT INFORMATION

Congressos, Innovació

  • Dijous 15 de Juny de 9:15 a 17:45h
  • Presencial, Palau de Congressos de Girona