El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publica que s’amplia fins a 12 mesos el termini de resolució dels Subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Personal Tècnic de Suport de la convocatòria 2012.

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments