Demanda de transferència tecnològica en grups que treballin en enzimes lipases para explorar esta via de transformació d’àcids grassos

INFORMACIO IMPORTANT

Inscriu-te
Afeqir a la teva agenda