MÁS INFORMACIÓN

IC20_23 TÈCNIC DEL GRUP DE RECERCA NEUROCIÈNCIA CLÍNICA I EPIDEMIOLÒGICA (NEUROÈPIA), INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV), REUS, TARRAGONA.

15/02/2023

Descripción del trabajo

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El lloc de treball ofertat es troba dins la línia de recerca de desenvolupament de productes mèdics relacionats amb la neurofisiologia clínica. Aquesta línia de recerca té per objectiu desenvolupar tecnologia centrada en el pacient i amb les necessitats detectades per personal sanitari, així com realitzar la transferència de la tecnologia desenvolupada entre la URV i el IISPV al mercat.

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques:

 • Suport en gestió de projecte consistent en el desenvolupament de productes sanitaris relacionats amb la neurofisiologia clínica.
 • Creació de continguts digitals
 • Seguretat (protecció de dispositius)
 • Resolució de problemas tècnics
 • Identificació de necessitats i les seves respostes tecnològiques
 • Ús creatiu de tecnologies digitals

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en Enginyeria Biomèdica, Infermeria, Medicina, Enginyeria Mecànica o Enginyeria Industrial.
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Coneixements en el tractament del señal electrofisiològic
 • Experiència en el posicionat d’electrodes pel regristre electrofisiològic
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats.
 • Habilitat per a les relacions personals, així com aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat
 • Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats.
 • També es valorarà positivament tenir un Màster en Enginyeria Industrial o un Màster en Enginyeria Mecànica.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 20
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 20

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Vicenç Pascual. (Investigador Principal del projecte)
 • Vocal 1: Albert Fabregat, (Investigador del projecte)
 • Vocal 2: Ismael Ávila, (Col·laborador del grup de recerca)

Suplents:

 • President: Jordi Júlvez. (Líder del Grup de Recerca)
 • Vocal 1: Susana Larrosa (Investigadora del projecte)
 • Vocal 2: Vanesa Rius (Investigadora del projecte)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 15/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condiciones laborales

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023