MÁS INFORMACIÓN

IC13_23 TÈCNIC PEL GRUP INFECCIÓ I IMMUNITAT (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

06/02/2023

Descripción del trabajo

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup INIM fou creat al 1993 pel professor Francesc Vidal i actualment està dirigit pel Dr. Joaquim Peraire i la Dra. Anna Rull. INIM estudiar les vies fisiopatològiques potencialment implicades en les malalties infeccioses, sent la infecció pel VIH i la infecció per SARS-CoV2 les línies prioritàries que centren la seva recerca. De fet, en els darrers anys, el grup ha fet un gran esforç per convertir-se en un referent tan nacional com internacional en la cerca de biomarcadors predictius i potencials dianes terapèutiques mitjançant l’aproximació a través de ciències òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica i metabolòmica).

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques en el projecte de digitalització de les activitats del grup:

 • Formació sobre el procediment i les eines a explotar (FECYT, WEB OF SCIENCE, IRIS-URV).
 • Actualització dels indicadors de productivitat del grup (producció científica, difusió de resultats, lectura de tesis,…).
 • Extracció de les dades necessàries per la creació de memòries de grup.
 • Validació de la visibilitat del grup a les xarxes.
 • Altres activitats relacionades amb la planificació de la investigació dins del grup de recerca.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en bioquímica i biologia molecular, biotecnologia, bioinformàtica, ciències biomèdiques
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupacio en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en practiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Competència i experiència amb indicadors de productivitat científica i difusió de resultats (visibilitat en xarxes socials).

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa Primera Experiència Professional a les administracions públiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos/exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Anna Rull Aixa (Co-Responsable de grup)
 • Vocal 1: Francesc Vidal Marsal (Investigador emèrit)
 • Vocal 2: Sílvia Chafino Aixa (Investigadora Post-doctoral)

Suplents:

 • President: Joaquim Peraire (Co-Responsable de grup)
 • Vocal 1: Consuelo Vildés Laborda (Investigadora clínica)
 • Vocal 2: Alba Sánchez Morillo (Investigadora Post-doctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 06/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condiciones laborales

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Edifici modular de docència i recerca, Sala de Treball 3 (1era planta)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35 €
 • Incorporació: Març 2023