Què oferim?

Transferència de coneixement i tecnològica i desenvolupament de negoci.

Impulsem les noves idees i troballes realitzades per el personal investigador de l’IISPV i els portem a la societat a través de:

  • La identificació d’intervencions amb potencial interès sanitari i socioeconòmic i la definició d’estratègies per a la seva explotació.
  • La recerca proactiva de les necessitats i oportunitats en salut i la identificació d’àmbits per a la col·laboració.
  • La consecució de productes i serveis sostenibles que millorin l’accés dels i les pacients, l’equitat i la qualitat de la salut.

Més informació