2a Edició Introducció a l’estadística en R

Temari

Dilluns 26 febrer:

· Introducció a R: instal·lació, funcionament general

·  Estadística bàsica en R

Temari

Dilluns 26 febrer:

· Introducció a R: instal·lació, funcionament general

·  Estadística bàsica en R

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cursos

Otros eventos