Busca el professional

Cerca avanzada

Victòria Linares

TECNATOX. Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica

Investigadora sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0003-4170-4197