Busca el professional

Cerca avanzada

Robert M Gilabert Mallol

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0001-5303-5467