Busca el professional

Cerca avanzada

Mercedes Gómez

TECNATOX. Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica

Investigadora sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0003-1892-5557