Busca el professional

Cerca avanzada

Maria Teresa Colomina

TECNATOX. Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica

Investigadora sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-5619-4874