Busca el professional

Cerca avanzada

Lourdes Jané Ros

Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i innovació de la Fundació URV de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

He participat activament durant els darrers 25 anys en el sistema de Transferència de Tecnologia i innovació. Sòlida experiència en tasques de gestió dins de la universitat, realitzant funcions en diferents unitats i serveis de la URV, totes elles relacionades amb la gestió del talent, la innovació, la transferència de tecnologia i coneixement, la creació d’empreses i la valorització de la recerca, juntament amb el disseny i implementació de projectes institucionals estratègics. Representant per delegació del/a Rector/a de la URV a Patronats dels ens vinculats a la URV, a les Juntes de Socis de les Spin-off’s de la URV, i de les Associacions i Clústers en els que està vinculada la URV.

Membre de la Comissió d’Innovació de l’IISPV.