Busca el professional

Cerca avanzada

Dra. Josefa Canals Sans

Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)

Responsable de grup

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-6209-9558