Busca el professional

Cerca avanzada

Jordi Sierra Llopart

TECNATOX. Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-4265-9386