Busca el professional

Cerca avanzada

Luis Heredia

TECNATOX. Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0001-9330-9418