Busca el professional

Cerca avanzada

Gonzalo Fernández Bartaburu

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Doctorant

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-2329-9960