Busca el professional

Cerca avanzada

Francesc Vidal Marsal

INIM. Infecció i immunitat

Investigador sènior / responsable de grup

Salut i medi ambient

ORCID: 0000-0002-6692-6186