Busca el professional

Cerca avanzada

Cristina Jardí Piñana

Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)

Investigador/a Post-doctoral

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-7946-1488