Busca el professional

Cerca avanzada

Antoni Azón Masoliver

Autoimmunitat, Infecció i Trombosi (GRAIÏT)

Membre clínic

PhD. Metge adjunt del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR).