Busca el professional

Cerca avanzada

Antoni Azón Masoliver

Grup de recerca en Autoimmunitat, Inflamació i Infecció

Membre clínic

PhD. Metge adjunt del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR).