Servei d’anàlisi de dades

Servei d’anàlisi de dades

 • DESCRIPCIÓ
 • SERVEIS
 • TARIFARI
 • CONTACTE

Plataforma d’elaboració d’anàlisis estadístics i informes, taules i gràfics preparats per a publicacions.

També es col·labora en l’apartat estadístic del disseny d’estudis i experiments (tipus d’estudi, mida de mostra, etc.) i en la redacció de projectes nacionals i internacionals.

Contacte: Eudald Correig i Fraga

Treballs recents:

Masana, Lluís, et al. “Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity.” Scientific reports 11.1 (2021): 1-9.
Masana, Lluís, et al. “Effect of statin therapy on SARS-CoV-2 infection-related mortality in hospitalized patients.” European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy (2020).
Moreno, Gerard, et al. “Early oseltamivir treatment improves survival in critically ill patients with influenza pneumonia.” ERJ Open Research (2021).
Moreno, Gerard, et al. “Corticosteroid treatment in critically ill patients with severe influenza pneumonia: a propensity score matching study.” Intensive care medicine 44.9 (2018): 1470-1482.

Es tracta d’un servei metodològic transversal per donar suport als investigadors de l’IISPV.

 

 • 01

  Disseny d’estudis clínics o epidemiològics.

 • 02

  Anàlisis descriptius.

 • 03

  Anàlisis predictius multivariants adaptats a cada tipus d’estudi.

 • 04

  Models de causalitat.

 • 05

  Elaboració de taules, gràfics i mapes preparats per a publicació.

 • 06

  Tots els anàlisis es duen a terme amb R o Python i s’entrega una còpia de tot el codi que s’ha usat perquè es pugui canviar i/o reaprofitar.

 • 07

  Cursos d’anàlisi de dades en R o Python.

 • 08

  Cursos d’anàlisi de dades en R o Python.

60€/hora + IVA

Un estudi descriptiu i de models predictius sol suposar unes 12-15 hores de feina.

Eudald Correig i Fraga

A/e: eudald@correig.net

Més informació: https://github.com/ecorreig