Queden exclosos de concursar a aquests premis els Acadèmics d’aquesta Reial Corporació.

Els acadèmics que hagin dirigit alguna tesi que es presenti a concurs no podran formar part del tribunal que la jutgi.