Tant l'investigador principal com la resta dels membres de l'equip d'investigació només podran participar simultàniament en dos projectes d'investigació de la present convocatòria o d'altres que estiguin en actiu d'anteriors convocatòries de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Un investigador principal només podrà participar, com a tal, en un projecte actiu.