Investigador Principal:

No podran anar com IP els investigadors amb projectes actius (FIS-MINECO) que finalitzin     amb posterioritat al 31 de desembre de 2016.

Hauran de participar amb dedicació única. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.

Tampoc prodran haver participat en la convocatòria de projectes de "Retos Investigación" ni la convocatòria de projectes FIS 2016.                                            

Equip Investigador:

Podran participar amb dedicació única o compartida. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.

Equip de Treball:
No podran incorporar-se en l´equip de treball investigadors que participin com investigadors principals o membres de l´equip d´investigació amb dedicació única o compartida en projectes vigents o pendents de resolució del MINECO o FIS.

Investigador Principal:

·  No podran anar com IP els investigadors amb projectes actius (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 31 de desembre de 2016.

·  Hauran de participar amb dedicació única. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.

·  Tampoc prodran haver participat en la convocatòria de projectes de "Retos Investigación" ni la convocatòria de projectes FIS 2016
Equip Investigador:

·  Podran participar amb dedicació única o compartida. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.
Equip de Treball:
No podran incorporar-se en l´equip de treball investigadors que participin com investigadors principals o membres de l´equip