Aquesta ajuda serà incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, pública o privada