Cada PL i Co-PL poden presentar només un projecte com a PL o Co-PL, no obstant això ells poden col·laborar en diferents projectes com a socis.