Search the professional

Advanced search

Youcef Azeli

Emergency Research Group

Group leader

Doctorat en biomedicina en el camp de la Mort Sobtada i RCP personalitzada. Investigador principal del Registre d’Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya. Forma part de la Àrea de Recerca i Innovació del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya. Col·labora activament amb empreses del sector de les ciències de la Ressuscitació. Durant la pandèmia ha dissenyat cribratge massiu basats en intel·ligència artificial i eines de triatge i priorització de pacients crítics a escala poblacional que s’utilitzen el dia d’avui en pràctica clínica diària. Inventor del CovidGel Test®.