XIV PREMI NUTRIBÉN DE RECERCA PEDIÀTRICA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

Objecte

La Asociación Española de Pediatría convoca el 14è Premi Nutribén de Recerca Pediàtrica.

Els treballs que es presentin versaran sobre qualsevol tema relacionat amb el creixement, el desenvolupament i la nutrició en l’edat pediàtrica.
 

Termini IISPV

Termini de presentació de treballs al IISPV: 26 de març del 2012

Termini Oficial

Termini de presentació de treballs: 15:00 hores del dia 30 de març de 2012.
 

Documents a presentar

   Per optar al premi de recerca s’han de facilitar 6 originals de la documentació, acompanyat de suport informàtic:
 

   a. Memòria del projecte de recerca, amb una extensió màxima de 30 fulls DIN-A4 a doble espai, amb marges de 2,5 cm a cada costat i lletra de 12 punts. Haurà de figurar: Justificació del projecte, hipòtesis, objectius, importància pràctica, material i mètode.
 

   b. "Curriculum Vitae" abreujat dels pediatres signants, segons model normalitzat.
 

   c. Certificat oficial del director del Centre Nacional o àrea de referència triat per realitzar el projecte d’investigació justificant que reuneix les condicions necessàries.
 

   d. Informe favorable del President del Comitè Ètic d’investigació clínica del Centre o Àrea on es realitzarà el projecte.
 

   e. Document actualitzat que certifiqui la permanència en l’AEP dels pediatres (sol·licitar a la Secretaria de la seva Societat Regional)
 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: