XIV PREMI DE RECERCA SOBRE PATOLOGIES PER SENSIBILITAT AL GLUTEN/BLAT

ASOCIACIÓN CELÍACOS DE MADRID

Objecte

Incentivar el treball de grups d'investigació espanyols i fomentar nous avanços en el coneixement de les patologies per sensibilitat al gluten.

Requisits

Podran optar a aquest premi tots aquells grups que realitzin investigació bàsica, aplicada o clínica sobre alguna de les patologies per sensibilitat al gluten/blat i pertanyin a universitats, hospitals, centres d'investigació o empreses, d'àmbit públic o privat, situades en el territori espanyol.
Les patologies per sensibilitat al gluten/blat són la malaltia celíaca, la dermatitits herpetiforme, l'atàxia per gluten, la sensibilitat al gluten/blat no celíaca i l'al·lèrgia alimentària al gluten/blat.

Termini IISPV

26 de juny de 2017

Termini Oficial

30 de juny de 2017

Documents a presentar

a) Full de sol·licitud
b) Memòria del projecte d'investigació, amb els apartats:

Introducció
Hipòtesi de treball
Objectius
Metodologia i recursos materials disponibles
Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat)
Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec del present premi (màxim 18.000 eur)
c) Currículum vitae de l'investigador principal, en el qual figurin les publicacions científiques relacionades amb la malaltia celíaca així com els projectes d'investigació finançats en els quals estigui participant o hagi participat.
d) Carta de conformitat segellada i signada pel responsable d'investigació del centre al que estigui adscrit l'investigador principal.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: