XIV Edició dels Premis a la Innovació de la Fundació 3M

PREMIS 2012 DE LA FUNDACIÓ 3M A LA "INNOVACIÓ PER MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES". CAMP DE RECERCA: "L'AIGUA"  

Objecte

Presentar projectes que aportin solucions eficaces per aprofitar, el potencial d’aquest recurs com a vector de desenvolupament així com de millora en la qualitat de vida de les persones

Termini IISPV

24 de juliol de 2012.

Termini Oficial

El termini de recepció d’originals queda obert des de la publicació d’aquesta convocatòria i es tancarà, sense pròrroga, a les 14 hores del dia 27 de juliol de 2012.

Documents a presentar

Els treballs hauran d’estar redactats en castellà. Així mateix, s’inclourà un resum executiu d’aquest, en castellà i en anglès, amb una extensió màxima de 200 paraules per a cada un. Aquest resum ha d’incloure:
• Diferenciació: aportació original realitzada per la investigació
• Metodologia: emprada en la investigació (Novetat, facilitat de replicar, etc.) serà conegut pels membres del Jurat fins després de la decisió.
 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: